Progressie van een behandeling van een kitten met brandwonden

Het resultaat na 24 dagen