Historiek


Reeds vanaf 1997 heeft men in de humane geneeskunde ervaring met “platelet rich plasma” (PRP) (=plasma product met bloedplaatjesconcentraten boven de normaalwaarde).

Sinds 2008 ben ik begonnen met de behandeling van wonden, zowel acute als chronische, bij paarden, runderen en kleine huisdieren met behulp van PRP.

Eerst gebruikte ik volledige autoloog gemaakte PRP. Dit wil zeggen na afname van bloed van de patiënt zelf, werden de bloedplaatjes eruit gehaald en zeer hoog geconcentreerd. Deze bloedplaatjes bevatten een grote hoeveelheid van een hele reeks groeifactoren, die worden vrijgegeven na activatie met lichaamseigen trombine .

De functie van groeifactoren is veelerlei, ze zorgen voor een hemostase (stolling) – proliferatie – remodelering – angiogenese – re-epithelisatie, vermindering van ontsteking en pijn. Ze zorgen voor een stimulering van de heling en herstel van het weefsel zowel in weke delen, pezen als bot.

Specifiek bij wonden gaan de wondranden sneller naar elkaar toe groeien (wondranden groeien normaal traag) en de wonde gaat sneller opgranuleren. Hierdoor winnen we de helft in tijd tegenover de klassieke wondbehandeling.

Dit is een vorm van Regeneratieve Therapie, dit wil zeggen een beschadigd weefsel vervangen door nieuw weefsel met eenzelfde kwaliteit en functie als het oorspronkelijk weefsel . Hierbij zal er idealiter geen littekenweefsel gevormd worden en dus bekomen we een beter esthetisch resultaat .

Nog een groot voordeel is dat er bij paarden ter hoogte van de benen geen hypergranulatievorming is en de oorspronkelijke haarkleur behouden blijft.

Door de snelle evolutie in de regeneratieve diergeneeskunde kunnen we nu dankzij de hulp van labo’s beschikken over zowel autologe als allogene PRP.

Er zijn ook tal van nieuwe producten ontstaan zowel op basis van stamcellen als op basis van groeifactoren. Er bestaat nu ook een wondhelingsproduct dat nog veel completer is dan PRP en bevat naast een breedspectrum van groeifactoren afkomstig uit de bloedfactoren, ook groeifactoren uit stamcelcultuur. Dit product bestaat zowel in gelvorm als in vloeibare vorm om te sprayen.

Ik heb door mijn ervaring in de behandeling van wonden het voorrecht gehad mee te kunnen werken aan het tot stand brengen van dit product en meer bepaald door er méér dan een jaar mee te werken in de praktijk, met zeer goede resultaten als gevolg vooraleer het gecommercialiseerd werd.